equip

Juanjo Navarro del Pino Núm. Col·legiat 31.539

Director i psicòleg de Serveis Psicològics SLP.
Psicòleg per la Universitat de Lleida

Doble titulació: Màster en Psicologia General Sanitària i Neuropsicologia (UdL).
Màster en Psicologia Clínica Legal i Forense Universitat Complutense de Madrid.
Especialista en intervenció amb jocs de taula (UdL).
Experiència realitzant valoracions i intervenció en població adulta i adolesecent amb diferents patologies. Exercint en centres com l'Hospital Nadal Meroles (Domus VI), així com educador social a Mentalia Salut Lleida, CREI la Roureda, CRAE Mandoni, CRAE Torrevicens.
Ha estat col·laborador expert de l'equip nacional vinculat a la Secretaria de l'Estat de seguretat que pertany al ministeri de l'interior per la revisió detallada dels casos d'homicidi de dones en l'àmbit de la relació de parella.

Alex Palau Sánchez Núm. Col·legiat 11.527

Assessor i supervisor de Serveis Psicològics SLP.
Psicòleg per la Universitat de Barcelona.

Actualment és el referent del programa de Trastorns relacionats amb les NTICs del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sant Joan de Déu Terres de Lleida.
Des de l’any 2000 desenvolupa la seva activitat professional tant en consultes de l’àmbit públic com privat, realitzant intervencions individuals, familiars i grupals en població infantil, juvenil i adulta.
El seu recorregut professional inclou unitats d’hospitalització total, parcial i consultes ambulatòries. Els abordatges són diversos: patologia psicòtica, trastorns del comportament, de personalitat, de l’estat d’ànim, ansietat...
A més de la tasca assistencial, també realitza activitat docent i divulgativa, dirigida a estudiants de psicologia, escoles, equips terapèutics i altres.
En l’exercici de la professió ha aprofundit en l’estudi i la investigació de l’entorn digital i les NTICs, tant a nivell de suport terapèutic com en el diagnòstic i intervenció de les patologies que se’n poden derivar.

Diana Cely Rodríguez Núm. Col·legiada 29.328

Psicóloga por la Universidad de Lleida.

Máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad de Lleida
Máster en Neuropsicología también por la Universidad de Lleida.
Es profesora Asociada en la Universidad de Lleida, ejerce actividad docente como tutora de trabajos finales de grado.
Co-fundadora y miembro del equipo de PsicoSalut Lleida.
Ha profundizado en su actividad profesional en intenvenciones psicoterapéuticas, prevención del suicidio, afecciones relacionadas con trastornos adaptativos, así como en acontecimientos estresantes vitales relacionados con la violencia de género.
Desde el 2022 ejerce su labor profesional en Serveis Psicologics S.L.P. al Policinic de Lleida.

Judith Faura Alsina Núm. Col·legiada 29.689

Psicòloga per la Universitat de Lleida.

Màster en Psicologia General Sanitària per la Universitat de Lleida.
Especialització en teràpia sistèmica breu per la Universitat Oberta de Catalunya.
Col·laboradora del grup de recerca NeuroPGA de la UdL.
Formació en igualtat i prevenció de l'assetjament. Formació en gestió de l'estrès. Formació en Mindfulness.
Actualment, porta a terme la seva labor professional a Serveis Psicològics S.L.P. al Policlínic de Lleida, i al centre infantojuvenil LOPSI de Lleida.

Gloria Colomé Moral Núm. Col·legiada 32.335

Psicòloga per la Universitat de Barcelona.

Psicòloga graduada de la Universitat de Barcelona (UB) amb un Màster en Psicologia General Sanitària i un Màster d'especialització en el Tractament de les Drogodependències i altres addiccions.

El seu enfocament terapèutic es basa en la psicologia analítica, amb l'objectiu d'abordar els problemes emocionals identificant l'origen del malestar. Compta amb una àmplia experiència en la intervenció amb persones adultes que enfronten problemes de salut mental i emocionals, a més de treballar amb adolescents que presenten dificultats conductuals.

Àrees d'especialització; Tractament de drogodependències i addiccions, problemes de salut mental en adults, dificultats emocionals en adolescents i enfocament terapèutic analític. El seu compromís és oferir un espai segur i de confiança per explorar i abordar les dificultats que puguin estar enfrontant.

Carme Ochagavía Tobeña Núm. Col·legiada 29.856

Psicòloga per la Universitat de Lleida.

Màster en Psicologia General Sanitària atorgat per la Universitat de Lleida, amb una àmplia formació complementària que inclou temàtiques com la prevenció i intervenció en conducta suïcida i autolesiva, l’aplicació de la técnica de la Caixa de Sorra, la comunicació de notícies difícils en població infantojuvenil i la regulació emocional en nens i adolescents.